Privacybeleid persoonsgegevens

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen:

  1. de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en
  2. het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).

Door deze nieuwe wet is het belangrijk – zowel voor u als voor mij – dat u weet wat ik als pedicure voor het uitvoeren van een verantwoordelijke behandeling over u vast moet leggen. Bij de eerste behandeling zal ik u verzoeken middels een verklaring toestemming te geven voor het noteren en bijhouden van bepaalde persoonsgegevens.

U geeft daarmee toestemming voor het volgende :

  • U geeft toestemming voor het opnemen van mijn N.A.W.-gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres etc., noodzakelijk voor administratie, facturering en contacten met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, (wijk)verpleegkundige , podotherapeut en/of meewerkende collega pedicure.
  • U geeft toestemming voor het opnemen van mijn BSN-nummer en verzekeringsgegevens voor declaraties met betrekking tot verstrekking van vergoeding van de behandeling via doorverwijzing / contract met podotherapeut en/of ziektekostenverzekeraar.
  • U geeft toestemming voor het opnemen en noteren van mijn (voet) klachten op een papieren en/of digitale behandelkaart voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling / verzorging van mijn (voet) proble(e)m(en). Ook voor collegiaal overleg en/of een eventuele doorverwijzing naar de behandelende (huis)arts en/of andere (medische) disciplines.
  • U geeft toestemming voor het vastleggen van mijn medische gegevens die van groot belang zijn voor de (voet)behandeling zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen (gebruik bloedverdunners), het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc.
  • U geeft toestemming voor het eventueel digitaal nemen en vastleggen van foto`s van mijn(voetprobleem) met betrekking tot controle van de vooruitgang an de behandeling en eventueel voor collegiaal overleg en/of doorverwijzing naar andere (medische) disciplines.

U heeft ten allen tijde het recht de hiervoor aangekruiste toestemmingen, om welke reden dan ook, in te trekken. De hiervoor genoemde behandelaar zal dit ook moeten melden aan derden die noodzakelijkerwijs betrokken zijn/waren bij de dienstverlening.